Konstituering

Konstituering

Bestyrelsen har ved generalforsamling marts 2022 foretaget følgende konstituering (som p.t. ikke er endelig), idet det bemærkes, at der til nogle opgaver er tilknyttet medlemmer uden for bestyrelsen.

Formand


Jette Lentz, formand har tegningsret, ansvisningsret og attestationsret for foreningens økonomi.

Se samlet oversigt over konstituering 2022 og opgaver

Oversigt over konstitueringen 2022

Formand

Jette Lentz

Næstformand, kasserer og sekretær

Pernille Dorph


Faste udvalg

Ansvarshavende redaktør af PPF-nyt

Tine Nygaard Frisk

Redaktør for Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Jette Lentz overtager midlertidigt posten

Redaktion af hjemmesiden

Tine Nygaard Frisk

Kvalificeringsudvalg

Nedlægges

Kontaktperson til nordisk samarbejde

Pernille Dorph og Kim Lundqvist

Redaktion af PPR-tidsskriftet

Jette Lentz

Fagnævn for pædagogisk psykologisk specialistuddannelse

Janne Tønne Olesen (formand)

Pernille Dorph


Repræsentationer

Dansk Psykologisk Forlag

Jette Lentz, repræsentantskab

Kim Lundqvist, repræsentantskab

Dansk Psykolog Forening

Kim Lundqvist, Løn- og Stillingsstrukturudvalg/L&S

Janni Tønne Olesen, Specialistuddannelsesudvalg (SPU)

Pernille Dorph, Arbejdsmiljøudvalget

Samrådet af specialpædagogiske foreninger

Tine Nygaard Frisk

Jette Lentz