Kontingent

Kontingent

Kr. 1500 pr. år: Gælder for dobbeltorganiserede skolepsykologer og andre i psykologstillinger, for hvilke Danmarks Lærerforening har forhandlingsret, samt skolepsykologer i Københavns kommune. Cand.pæd. i pædagogisk psykologi opkræves også denne takst.

Kr. 1092 pr. år: For psykologer ansat i stillinger, som Danmarks Lærerforening ikke har forhandlingsretten over samt kandidater der ikke er ansat med arbejdsopgaver under folkeskoleloven.

Kr. 672 pr. år: Studerende/Pensionister

Kontingenten opkræves 2 gange om året, i januar og juli måned.

Kontingentet indkræves med det fulde beløb i det år, hvor generalforsamlingen har besluttet kontingentet. Overgang mellem disse kontingentsatser sker ved meddelelse til sekretariatet. Overgangen sker fra den dato, hvor ændringen i arbejdsforhold finder sted.

Dobbeltorganiserede betaler tillige et forhøjet kontingent til DLF, dette kaldes et særkontingent. Kontingentet er kr. 600,00 om året.

I henhold til dobbeltorganiseringsaftalen betaler DLF årligt halvdelen af landskontingentet pr. medlem til DP.